SŠ IVANA MEŠTROVIĆA - Poljana 1, 22320 Drniš, tel: (022) 886 114, fax: (022) 886 933, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

. Objavljeno u Natječaji

  1. za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika za 19 nastavnih sati tjedno – neodređeno
  2. za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika puna norma –određeno, zamjena za bolovanje
  3. za radno mjesto nastavnika politike i gospodarstva za 11 nastavnih sati tjedno – neodređeno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti prema članku 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09,92/10,105/10,90/11,3/12,86/12,126/12,94/13.)

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • domovnicu,
  • potvrdu iz matične evidencije HZMO-a,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, o tom statusu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu:

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš 

Poljana 1, Drniš 22320 

s naznakom „Za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš

Natječaj je otvoren 13.05.2014.

Ravnatelj:

Ivan Zeljko, prof.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 183 KB

PROGRAMI